İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYRUSU - 32
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYRUSU - 32

İlçemiz, Gazi Mustafa Kemal Mahallesi 272 ada 12, 17, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ve uygulama yönetmeliğine göre hazırlanan 2021/10 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Torbalı Belediye Encümeninin 23.11.2021 tarih ve 912 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.09.2022 tarih ve 01.817 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.09.2022 tarih ve 01.817 sayılı kararı ile onaylanan 2021/10 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 05.10.2022 tarihinde başlamak üzere 1 ay müddetle askıya çıkarılacak olup; ilan müddetinin sonunda tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

EK DOSYALARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı