Yıkım İlanı- Karakızlar
YIKIM İLANI- KARAKIZLAR

İlçemiz Karakızlar Mahallesi adresinde, tapunun 134 ada 18 parsel sayılı muris Emine SÜMER'e ait ( Mirasçı bilgileri bulunamayan) taşınmaz üzerinde; 2 katlı ön cephesindeki duvarları yıkılmış, çatısı çökmüş, kapı-pencere profilleri olmayan eski virane durumdaki yapı ile ilgili olarak mahallinde Belediyemiz ekiplerince yapılan inceleme neticesinde; virane durumdaki yapının yıkılacak derecede tehlike arz etmesi, umumun sağlık selametini ihlal eder durumda olması, şehircilik ve estetik bakımdan mahsurlu yapı olması nedeniyle İmar Kanunu'nun 39. ve 40. Maddelerine istinaden Belediyemiz ekiplerince 21.06.2023 tarihinde mühürleme işlemi yapılmıştır. 7181 Sayılı Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. Maddesi gereği Yıkım derecesinin önem arz etmesi ve yapı sahiplerine ulaşılamaması sebebiyle ilanı müteakip 7(yedi) gün içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılması,kaldırılmaması hâlinde yıkım işlerinin belediyemizce yapılacağı ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği kamuoyuna duyurulur.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı