YIKIM İLANI
YIKIM İLANI

İlçemiz Torbalı Mahallesi 5043 Sokak No:14 adresinde, tapunun 45 ada 14 parsel sayılı taşınmazı üzerinde; 6,00 x 10,50 metre ölçülerinde kapı-pencere profilleri kısmen sökülmüş, çatı mertekleri çürümüş, çatısı kısmen çökmüş eski virane durumdaki yapı ile ilgili olarak mahallinde Belediyemiz ekiplerince yapılan inceleme neticesinde; virane durumdaki yapının yıkılacak derecede tehlike arz etmesi, umumun sağlık selametini ihlal eder durumda olması, şehircilik ve estetik bakımdan mahsurlu yapı olması nedeniyle İmar Kanunu'nun 39. ve 40. Maddelerine istinaden Belediyemiz ekiplerince 04.02.2022 tarihinde mühürleme işlemi yapılmıştır.
7181 Sayılı Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. Maddesi gereği Yıkım derecesinin önem arz etmesi ve yapı sahiplerine ulaşılamaması sebebiyle ilanı müteakip 7(yedi) gün içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılması,kaldırılmaması hâlinde yıkım işlerinin belediyemizce yapılacağı ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceğinin” belediyemiz internet sitesinde 30 (otuz) gün süreyle ilan edilmiştir. 
Tapu Malik Listesi
Şenol DURMAZ

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı