ÇED Bilgilendirme Toplantısı (Tulum)
ÇED Bilgilendirme Toplantısı (Tulum)

                                                   DUYURU

İzmir Valiliğinin (Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü) 18.04.2023 tarih ve E.6247740 sayılı yazısında;
İlçemiz, Tulum Mahallesi, O Ada 523 parselde Uçak Tekstil Tur. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Güneş Enerji Santrali (10,712 MWn1/J 9.656 Adet Panel/25 Adet İnverter-12.6 Ha)" projesi hakkında, ÇED Yönetmeliği Ek-3'te yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve  Bakanlıklarına sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetıneliği'nin 8. Maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmek üzere ÇED sürecinin başlatıldığı, Yönelıneliğin 9. Maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılın11nı sağlamak, balkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak aınacıyla 09.05.2023 tarihinde !-Talkın Bilgilendirilınesi ve Sürece Katılın11 Toplantısı düzenlenn1esinin uygun görüldüğünün bildirildiği, söz konusu toplantının Bakanlıkça belirlenen tarihte İlçemiz Tulum Mahallesi 6398 Sokak No:5 adresindeki "Tulum Köyü J\ıluhtarlığı ve Bahçesi"nde saat:13.30' da yapılınasına karar verilmiştir. İlanen duyurulur.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı