18. MADDE UYGULAMASI - KARAKUYU MAH.
18. MADDE UYGULAMASI - KARAKUYU MAH.

İLAN
TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İlçemiz, Karakuyu Mahallesi 297 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 298 ada 1 numaralı parsel, 299 ada 1 numaralı parsel, 300 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, 301 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parseller, 302 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parseller, 303 ada 1 numaralı parsel, 304 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 305 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parseller ve 306 ada 1, 3, 4 ve 5 numaralı parselleri kapsayan alanda mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan geriye dönüş uygulaması ile bu işlem sonucu oluşacak Karakuyu Mahallesi 200 ada 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ve uygulama yönetmeliğine göre hazırlanan 2022/3 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Torbalı Belediye Encümeninin 15.02.2022 tarih ve 195 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.04.2023 tarih ve 01.347 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.04.2023 tarih ve 01.347 sayılı kararı ile onaylanan geriye dönüş uygulaması ile 2022/3 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 17.05.2023 tarihinde başlamak üzere 1 ay müddetle askıya çıkarılacak olup; ilan müddetinin sonunda tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

İLANIN AİT BELGELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı