YENİKÖY YIKIM İLANI
YENİKÖY YIKIM İLANI

YIKIM İLANI

     İlçemiz Yeniköy Mahallesi Gazi Paşa Caddesi No:15 adresinde, tapunun 367 parsel
sayılı Maliye Hazinesine ait (Üzerindeki ev Sadık YETİM' e ait TC ve Mirasçı bilgileri
bulunamayan) taşınmazı üzerinde;5.20 x 6.40 metre ölçülerinde kerpiç ve taş duvarlı, kısmen
yıkılmış, çatısı çökmüş, kapı-pencere profilleri olmayan eski virane durumdaki yapı ile ilgili
olarak mahallinde Belediyemiz ekiplerince yapılan inceleme neticesinde; virane durumdaki
yapının yıkılacak derecede tehlike arz etmesi, umumun sağlık selametini ihlal eder durumda
olması, şehircilik ve estetik bakımdan mahsurlu yapı olması nedeniyle İmar Kanunu'nun 39.
ve 40. Maddelerine istinaden Belediyemiz ekiplerince 06.04.2021 tarihinde mühürleme işlemi
yapılmıştır.
7181 Sayılı Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un
12. Maddesi gereği Yıkım derecesinin önem arz etmesi ve yapı sahiplerine ulaşılamaması
sebebiyle ilanı müteakip 7(yedi) gün içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan
kaldırılması, kaldırılmaması hâlinde yıkım işlerinin belediyemizce yapılacağı ve masrafı % 20
fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği ilanen duyurulur.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı