YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILARIN YIKILMASI - 1
YIKIM İLANI

İlçemiz Yazıbaşı Mahallesi Kavaklıdere Caddesi No:16 adresinde, tapunun 181 ada 5 parsel
sayılı taşınmazı üzerinde; 30.12.1997 tarih ve Cilt:5 Sh:32 sayılı Yapı Ruhsatı olan inşaatı
tamamlanmamış eski virane durumdaki yapı ile ilgili olarak mahallinde Belediyemiz ekiplerince
yapılan inceleme neticesinde; virane durumdaki yapının yıkılacak derecede tehlike arz etmesi,
umumun sağlık selametini ihlal eder durumda olması, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu
yapı olması nedeniyle İmar Kanunu’nun 39. ve 40. Maddelerine istinaden Belediyemiz ekiplerince
17.06.2022 tarihinde mühürleme işlemi yapılmıştır.

 

7181 Sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. Maddesi gereği
yıkım derecesinin önem arz etmesi ve yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Kaldırılmaması halinde yıkım işleri belediyemizce yapılacak olup, yıkım masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilecektir.


LİSTEYİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı