MİMARİ PROJE YARIŞMASI DUYURUSU
MİMARİ PROJE YARIŞMASI DUYURUSU

TORBALI BELEDİYE HİZMET BİNASI, PAZARYERİ ve OTOPARK İLE YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 

Katılımcılarının Bilgisine; 

“Torbalı Belediyesi Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 numaralı “Tasarım yarışmaları” maddesine dayanılarak hazırlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca açılmıştır. 

Yarışma Şartnamesi Madde 24’te değerlendirme ve sonuçlandırma süresi belirtilmekle birlikte Corona Virüs / Covid-19 olarak bilinen bulaşıcı hastalık, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 27 Mart 2020 tarihli raporuna göre 200 ülkede 465.915 teyit edilmiş küresel vakaya sebebiyet vermiştir. DSÖ/WHO tarafından, Korona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesi "yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarılmış, ayrıca “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir. 
T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Korona Virüs Bilim Kurulu’nun önerileri ve durumun belirsiz ve kritik bir aşamada olması doğrultusunda mücbir sebep oluşturduğundanyarışma değerlendirme ve sonuçlandırma tarihi ileride bir zamana ertelenmiştir. 

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı