UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU DUYURUSU-6
UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU DUYURUSU-6

Torbalı İlçe Merkezine ait Belediye Başkanlığımızca hazırlatılan UİP-41051 plan işlem numaralı Torbalı İlçe Merkezi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Önerisi; Torbalı Belediye Meclisinin 07.11.2019 tarih ve 120 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2020 tarih ve 05.890 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanmıştır.

UİP-41051 plan işlem numaralı Torbalı İlçe Merkezi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası 1. Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 12.01.2021 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.
İlanen duyurulur.

İlan duyurusuna ait dosyaları indirmek için tıklayın!

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı