UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ- TORBALI MAHALLESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ- TORBALI MAHALLESİ

İLAN

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz, Torbalı Mahallesi 49 ada 24 numaralı parselin mevcut “Ayrık Nizam 5 Kat TAKS:0.30-KAKS:1.50” yapılaşma koşullarının, İzmir 6. İdare Mahkemesinin 30.12.2022 tarihli ve E:2021/591, K:2022/2377 sayılı kararı doğrultusunda “Ayrık Nizam 6 Kat TAKS:0.30-KAKS:1.80” olarak belirlenmesi ve parselin bulunduğu konut adası ile çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-351038649 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Torbalı Belediye Meclisinin 05.05.2023 tarih ve 47 sayılı kararı (4. madde) ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2024 tarih ve 04.218 sayılı kararı ile değişiklikle (Gelişme Konut Alanının mevcut plandaki yapılaşma koşullarının korunması kaydıyla) onaylanmıştır.

UİP-351038649 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 25.03.2024 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

İLANA AİT BELGELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı