18. MADDE UYGULAMASI - MURATBEY MAH.
18. MADDE UYGULAMASI - MURATBEY MAH.

İLAN

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            İlçemiz, Muratbey Mahallesi 1099 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller ve 1100 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parselleri kapsayan alanda mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan geriye dönüş uygulaması ile bu işlem sonucu oluşacak Muratbey Mahallesi 220 ada 2, 3, 4, 12, 14, 15, 28, 43, 44, 46, 47 ve 51 numaralı parseller ve UİP-41051 plan işlem numaralı Torbalı İlçe Merkezi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu kararları ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca düzenleme sahasına dahil edilmesi gereken Muratbey Mahallesi 220 ada 16 numaralı parseli de kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ve uygulama yönetmeliğine göre hazırlanan 2021/11 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Torbalı Belediye Encümeninin 04.10.2022 tarih ve 977 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.11.2022 tarih ve 01.979 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.11.2022 tarih ve 01.979 sayılı kararı ile onaylanan geriye dönüş uygulaması ile 2021/11 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 05.12.2022 tarihinde başlamak üzere 1 ay müddetle askıya çıkarılacak olup; ilan müddetinin sonunda tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

İLANIN BELGELERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı