KENTSEL DÖNÜŞÜM -3
KENTSEL DÖNÜŞÜM -3

 

 

İlçemiz Tepeköy Mahallesi 4531 sokak No: 16 ve 16A adresinde, Merhum Zeynep BULUŞ varisçilerinin maliki olduğu tapunun 179 ada 17 parsel sayılı taşınmazı üzerinde; 10.00 x 8.00 metre ölçülerinde, yıkılmaya başlamış, eski virane durumdaki yapı ile ilgili olarak mahallinde Belediyemiz ekiplerince yapılan inceleme neticesinde; virane durumdaki yapının yıkılacak derecede tehlike arz etmesi, umumun sağlık selametini ihlal eder durumda olması, şehircilik ve estetik bakımdan mahsurlu yapı olması nedeniyle İmar Kanunu'nun 39. ve 40. Maddelerine istinaden Belediyemiz ekiplerince mühürleme işlemi yapılmıştır.

7181 Sayılı Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. Maddesi gereği Yıkım derecesinin önem arz etmesi ve yapı sahiplerine ulaşılamaması sebebiyle ilanı müteakip 7 (yedi) gün içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan, kaldırılmaması hâlinde yıkım işlerinin belediyemizce yapılacağı ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceğinin" belediyemiz internet sitesinde 30 (otuz) gün süreyle ilanen tebliğ olunur.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı