İMAR MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

 

İLAN

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçemiz, Saipler Mahallesi 110 ada 67 numaralı parselin bir kısmının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2016 tarih ve 05.378 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan UİP-40298 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2020 tarih ve 05.356 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

UİP-40298 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (3. Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 14.08.2020 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

İlanın ek dosyası için lütfen tıklayın...

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı