2021 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA UYGULAMA YARDIMI BAŞVURULARI
2021 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA UYGULAMA YARDIMI BAŞVURULARI

Covid-19 pandemisi nedeniyle taşınmaz sahiplerinin karşılaştıkları zorluklar göz önünde
bulundurularak daha önceden 02.10.2020 olarak belirIenen 2021 yılı uygulama yardımları için İl
Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihi 31.12.2020 olarak değiştirilmiştir.

 

Uygulama yardımı başvuruları için istenen belgeler;

 • a) Yardım başvuru dilekçesi,
 • b) T.C, kimlik numarası beyanı (Kimlik kartı fotokopisi),
 • c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
 • ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,
 • d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
 • e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje. bilgi ve belgelerin uygun olduğuna
  ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler, (rölöve ve restorasyon projeleri)
 • f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi (Başvuru sahibi adına haciz
  kaydı bulunmayan ve tüm hissedarları gösterir güncel tapu kaydı).
 • g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
 • ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yakIaşık
  maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor, (Restorasyon maliyetlerine ilişkin)
 • h) Yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğrafları (BasıIı ve CD ortamında)
DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı