UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ-Yazıbaşı Mahallesi
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ-Yazıbaşı Mahallesi

İLAN

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Torbalı Belediye Meclisinin 07.03.2014 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile onaylanan Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptali talebiyle "Fortüne HAYİM, Rober HAYİM ve Yıldız Estreya SİMSOLO" tarafından açılan davaya ilişkin İzmir Bölge İdare Mahkemesinin 29.09.2022 tarihli ve E:2022/1493, K:2022/1446 sayılı kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) 28.09.2023 tarihli ve 1513857 sayılı yazısı doğrultusunda; İlçemiz, Yazıbaşı Mahallesi 2906 numaralı parsele ilişkin hazırlanan UİP-351034002 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Torbalı Belediye Meclisinin 20.10.2023 tarih ve 105 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.01.2024 tarih ve 04.17 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

UİP-351034002 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 16.04.2024 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

BU İLANA AİT BELGELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı