18. MADDE UYGULAMASI - PANCAR MAH.
18. MADDE UYGULAMASI - PANCAR MAH.
İLAN
TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
İlçemiz, Pancar Mahallesi 616, 617, 620, 1976, 2017 ve 2028 numaralı parseller, 139 ada 4 numaralı parsel, 148 ada 1 numaralı parsel ve 281 ada 1 numaralı parseli kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ve uygulama yönetmeliğine göre hazırlanan 2023/3 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Torbalı Belediye Encümeninin 21.03.2023 tarih ve 293 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.05.2023 tarih ve 01.403 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.05.2023 tarih ve 01.403 sayılı kararı ile onaylanan 2023/3 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 01.06.2023 tarihinde başlamak üzere 1 ay müddetle askıya çıkarılacak olup; ilan müddetinin sonunda tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir. 
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince ilanen duyurulur.
İLANIN BELGELERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı