YIKIM İLANI- AYRANCILAR
YIKIM İLANI- AYRANCILAR

       İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi, tapunun 185 ada 4 parsel sayılı taşınmazı üzerinde; çatısı çökmüş, duvarları kısmen yıkılmaya başlamış eski virane durumdaki yapı ile ilgili olarak mahallinde Belediyemiz ekiplerince yapılan inceleme neticesinde; virane durumdaki yapıların yıkılacak derecede tehlike arz etmesi, umumun sağlık selametini ihlal eder durumda olması, şehircilik ve estetik bakımdan mahsurlu yapı olması nedeniyle İmar Kanunu'nun 39. ve 40. Maddelerine istinaden Belediyemiz ekiplerince 08.09.2023 tarihinde mühürleme işlemi yapılmıştır.
        7181 Sayılı Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. Maddesi gereği Yıkım derecesinin önem arz etmesi ve yapı sahiplerine ulaşılamaması sebebiyle ilanı müteakip 7(yedi) gün içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılması,kaldırılmaması hâlinde yıkım işlerinin belediyemizce yapılacağı ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceğinin” yazımız tarihinden itibaren belediyemiz internet sitesinde 30 (otuz) gün süreyle ilan edilmesini;

Bilgilerinize arz/rica ederim.

  Malik Listesi

HAMDİYE YAZICI                                                      LALE BEKTAŞ

REŞAT AKINCI                                                          ŞENGÜL AKINCI

SERFİNAZ KARAHAN                                              ŞERAFET AKINCI

ASİYE KAYABAŞI                                                      HACI MURAT AKINCI

FİKRİYE YALÇIN                                                       NAZMİYE IŞIK

REMZİ YALÇIN

KADRİYE ÇALDIR

BEDRİYE YALÇIN

NECMİ YALÇIN

MİRZA SEZGİN

EKREM SEZGİN

İKRAM SEZGİN

KUTBETTİN SEZGİN

ABDÜLKERİM SEZGİN

HATİCE GÖKMEN

MEHMET PALA

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı