Uygulamalı İmar Planı- Ayrancılar
Uygulamalı İmar Planı- Ayrancılar

İLAN
TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Yençok: Serbest (Hmax:Serbest)" olarak belirlenmiş alanlara yönelik 20.02.2020 tarihli ve 31054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. maddesi ile 13. maddesi kapsamında, 3194 sayılı İmar Kanununa ilave edilen 8. madde hükümleri uyarınca hazırlanarak Torbalı Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygun görülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2022 tarih ve 05.306 sayılı kararı ile onaylanan UİP-35247288 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi kararları uyarınca "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" olarak belirlenen imar adalarında yapı yaklaşma mesafelerinden sonra kalan alanlarda emsal haklarının tamamının kullanılabilmesi amacıyla İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" olarak belirlenen muhtelif imar adalarında emsal koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmamak kaydıyla bina yüksekliklerinin; 20.02.2020 tarihli ve 31054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. maddesi ile 13. maddesi kapsamında, 3194 sayılı İmar Kanununa ilave edilen 8. madde hükümleri uyarınca yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan UİP-351017576 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Torbalı Belediye Meclisinin 05.05.2023 tarih ve 47 sayılı kararı (1. madde) ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2023 tarih ve 05.934 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

UİP-351017576 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 12.12.2023 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

İLANA AİT BELGELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı