Uygulamalı İmar Planı Önerisi
Uygulamalı İmar Planı Önerisi

İLAN
TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz, mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Göllüce Mahallesi 198 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın bir kısmında "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-351009033 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi; Torbalı Belediye Meclisinin 06.05.2022 tarih ve 68 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2023 tarih ve 05.805 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

UİP-351009033 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 30.10.2023 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

İLANA AİT BELGELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
 

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı