YIKIM İLANI - PAMUKYAZI
YIKIM İLANI - PAMUKYAZI MAHALLESİ

İlçemiz Pamukyazı Mahallesi İzmir Aydın Caddesi No:104 adresinde, tapunun 99 parsel sayılı taşınmazı üzerinde;Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait parsel üzerinde yasal hak sahipleri belli olmayan eski virane durumdaki yapı ile ilgili olarak mahallinde Belediyemiz ekiplerince yapılan inceleme neticesinde; virane durumdaki yapının yıkılacak derecede tehlike arz etmesi, umumun sağlık selametini ihlal eder durumda olması, şehircilik ve estetik bakımdan mahsurlu yapı olması nedeniyle İmar Kanunu'nun 39. ve 40. Maddelerine istinaden Belediyemiz ekiplerince 19.10.2022 tarihinde mühürleme işlemi yapılmıştır.
7181 Sayılı Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. Maddesi gereği Yıkım derecesinin önem arz etmesi ve yapı sahiplerine ulaşılamaması  sebebiyle ilanı müteakip 7(yedi) gün içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılması,kaldırılmaması hâlinde yıkım işlerinin belediyemizce yapılacağı ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceğinin” belediyemiz internet sitesinde 30 (otuz) gün süreyle ilan edilecektir.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı