Torbalı Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı Duyurusu
TORBALI BELEDİYESİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

DUYURU

                 Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail UYGUR’un 18.04.2021 tarihinde vefat etmesi nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 45’inci maddesi hükümleri doğrultusunda, Torbalı Belediye Meclisinin, Belediye Başkanını seçmek üzere Torbalı Belediye Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda 27.04.2021 Salı günü saat 14.00’te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür.

                Anılan yer, tarih ve saatte 5393 sayılı Belediye Kanununun 45’inci maddesinde belirtilen usullere uygun olarak yapılacak toplantıya Belediye Meclis Üyelerinin katılımı gerektiğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun ve 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümleri gereğince ilanen duyurulur.

                                                                                                                                                Yavuz Selim KÖŞGER

                                                                                                                                                         İzmir Valisi

   

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı