YIKIM İLANI
YIKIM İLANI

İlçemiz Torbalı Mahallesi 5116 Sokak adresinde, tapunun 43 ada 19 parsel sayılı taşınmazı üzerinde; 7,00 x 10,70 metre ölçülerinde briket duvarları çatlamış, çatı ahşap mertekleri çürümüş, kapı-pencere profilleri kısmen sökülmüş kullanılmayan eski virane durumdaki yapı ile ilgili olarak mahallinde Belediyemiz ekiplerince yapılan inceleme neticesinde; virane durumdaki yapının yıkılacak derecede tehlike arz etmesi, umumun sağlık selametini ihlal eder durumda olması, şehircilik ve estetik bakımdan mahsurlu yapı olması nedeniyle İmar Kanunu'nun 39. ve 40. Maddelerine istinaden Belediyemiz ekiplerince 04.02.2022 tarihinde mühürleme işlemi yapılmıştır.
7181 Sayılı Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. Maddesi gereği Yıkım derecesinin önem arz etmesi ve yapı sahiplerine ulaşılamaması sebebiyle ilanı müteakip 7(yedi) gün içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılması,kaldırılmaması hâlinde yıkım işlerinin belediyemizce yapılacağı ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceğinin” belediyemiz internet sitesinde 30 (otuz) gün süreyle ilan edilmiştir. 
TAPU MALİKLERİ
Bahriye YILMAZ
Mürteza BAVUK
Sedat BAVUK
Yurdagül YAMAN

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı