EĞERCİ YIKIM İLANI
EĞERCİ YIKIM İLANI

YIKIM İLANI

İlçemiz Eğerci Mahallesi 3005 Sokak No:4 adresinde, tapunun 91 parsel sayılı
(Üzerindeki ev Emine VAROL, Emin VAROL, Kadir VAROL, Şerafettin VAROL, Nazmi
VAROL, Sami VAROL'A ait TC ve tebligat adresleri bulunamayan)taşınmazı üzerinde; 5.50
x 5.50 metre ölçülerinde kısmen yıkılmış, çatısı komple çökmüş, kapı-pencere profilleri
olmayan eski virane durumdaki yapı ile ilgili olarak mahallinde Belediyemiz ekiplerince
yapılan inceleme neticesinde; virane durumdaki yapının yıkılacak derecede tehlike arz etmesi,
umumun sağlık selametini ihlal eder durumda olması, şehircilik ve estetik bakımdan
mahsurlu yapı olması nedeniyle İmar Kanunu'nun 39. ve 40. Maddelerine istinaden
Belediyemiz ekiplerince 06.04.2021 tarihinde mühürleme işlemi yapılmıştır.
7181 Sayılı Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un
12. Maddesi gereği Yıkım derecesinin önem arz etmesi ve yapı sahiplerine ulaşılamaması
sebebiyle ilanı müteakip 7(yedi) gün içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan
kaldırılması, kaldırılmaması hâlinde yıkım işlerinin belediyemizce yapılacağı ve masrafı % 20
fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceğinin” belediyemiz internet sitesinde 30 (otuz) gün
süreyle ilanen duyurulur.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı