PANCAR 18. MADDE İMAR UYGULAMA DUYURUSU
PANCAR 18. MADDE İMAR UYGULAMA DUYURUSU

İlçemiz, Pancar Mahallesi 513, 515, 517, 518, 524, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 552, 565, 572, 1959, 1961, 2003, 2004, 2528, 2529, 2601, 2602, 2691, 2733, 2734, 2777, 2793, 2799, 2873, 2874, 2883, 2885, 3013 ve 3014 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi imar uygulaması İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.04.2020 tarih ve 01.427 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

            İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.04.2020 tarih ve 01.427 sayılı kararı ile onaylanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (3. Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 27.05.2020 tarihinde başlamak üzere 1 ay müddetle askıya çıkarılacak olup; ilan müddetinin sonunda tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

İlanın ek dosyası için lütfen tıklayınız...

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı