18. MADDE UYGULAMASI - TORBALI MAH.
18. MADDE UYGULAMASI - TORBALI MAH.

İLAN

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            İlçemiz, Torbalı Mahallesi 2 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 38, 39, 47 ve 54 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ve uygulama yönetmeliğine göre hazırlanan 2021/5 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Torbalı Belediye Encümeninin 24.08.2021 tarih ve 582 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 23.12.2021 tarih ve 01.966 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

            İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 23.12.2021 tarih ve 01.966 sayılı kararı ile onaylanan 2021/5 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 19.01.2022 tarihinde başlamak üzere 1 ay müddetle askıya çıkarılacak olup; ilan müddetinin sonunda tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

Dökümanları indirmek için tıklayınız

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı