Personeli Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu
PERSONEL UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında 2021 
yılında yapılacak yerel yönetim personeli unvan değişikliği sınav duyurusu ekte olup, ilanen tebliğ olunur.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı