18. MADDE UYGULAMASI - ERTUĞRUL MAH.
18. MADDE UYGULAMASI - ERTUĞRUL MAH.

İLAN

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz, Ertuğrul Mahallesi 104 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 45 ve 46 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ve uygulama yönetmeliğine göre hazırlanan 2021/7 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Torbalı Belediye Encümeninin 10.10.2023 tarih ve 1139 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.01.2024 ve 26 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.01.2024 ve 26 sayılı kararı ile onaylanan 2021/7 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 12.02.2024 tarihinde başlamak üzere 1 ay müddetle askıya çıkarılacak olup; ilan müddetinin sonunda tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

İLANA AİT BELGELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı