UYGULAMALI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ- Göllüce Mahallesi
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ- Göllüce Mahallesi

İLAN

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2023 tarih ve 05.805 sayılı kararı ile onaylanan ve 27.10.2023-27.11.2023 tarihleri arasında askıya çıkartılan İlçemiz, mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Göllüce Mahallesi 198 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın bir kısmında "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" belirlenmesine yönelik NİP-351023920 plan işlem numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın kabul edilerek, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)" amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptaline esas hazırlanan UİP-351051441 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2024 tarih ve 04.113 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

UİP-351051441 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 16.04.2024 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

BU İLANA AİT BELGELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı