YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPI -Subaşı
YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPI -Subaşı

İlçemiz Subaşı Mahallesi adresinde, tapunun 488 parsel sayılı(Üzerindeki yapılar Ümmühan TÜRKMEN (T.C.:18575339180), Gürkan Gürsel TÜRKMEN (T.C.:18566339472), Güneri TÜRKMEN (T.C.:18560339690) mirasçı bilgileri bulunamayan) taşınmazı üzerinde; toplam 5 adet yıkılmaya başlamış eski virane durumdaki yapı ile ilgili olarak mahallinde Belediyemiz ekiplerince yapılan inceleme neticesinde; virane durumdaki yapının yıkılacak derecede tehlike arz etmesi, umumun sağlık selametini ihlal eder durumda olması, şehircilik ve estetik bakımdan mahsurlu yapı olması nedeniyle İmar Kanunu'nun 39. ve 40. Maddelerine istinaden Belediyemiz ekiplerince mühürleme işlemi yapılmıştır.
7181 Sayılı Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. Maddesi gereği Yıkım derecesinin önem arz etmesi ve yapı sahiplerine ulaşılamaması  sebebiyle ilanı müteakip 7(yedi) gün içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılması,kaldırılmaması hâlinde yıkım işlerinin belediyemizce yapılacağı ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği” ilanen duyurulur. 

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı