18. MADDE UYGULAMASI-Gazi Mustafa Kemal Mahallesi
18. MADDE UYGULAMASI-Gazi Mustafa Kemal Mahallesi

İLAN

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İlçemiz, Gazi Mustafa Kemal Mahallesi 267 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ve uygulama yönetmeliğine göre hazırlanan 2023/5 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Torbalı Belediye Encümeninin 08.08.2023 tarih ve 810 sayılı kararı ve 19.12.2023 tarih ve 1630 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.01.2024 ve 01.16 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.01.2024 ve 01.16 sayılı kararı ile onaylanan 2023/5 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 05.02.2024 tarihinde başlamak üzere 1 ay müddetle askıya çıkarılacak olup; ilan müddetinin sonunda tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

İLANA AİT BELGELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı