YIKIM İLANI-MURATBEY MAH.
YIKIM İLANI-MURATBEY MAH.

İlçemiz, Muratbey Mahallesi adresinde, tapunun 221 ada 59 parsel sayılı taşınmazı üzerinde; çatısı çökmüş, duvarları kısmen yıkılmaya başlamış eski virane durumdaki yapı ile sadece 2 cephesinde duvarı kalmış eski virane durumdaki yapı ile ilgili olarak mahallinde Belediyemiz ekiplerince yapılan inceleme neticesinde; virane durumdaki yapıların yıkılacak derecede tehlike arz etmesi, umumun sağlık selametini ihlal eder durumda olması, şehircilik ve estetik bakımdan mahsurlu yapı olması nedeniyle İmar Kanunu'nun 39. ve 40. Maddelerine istinaden Belediyemiz ekiplerince 20.07.2023 tarihinde mühürleme işlemi yapılmıştır.

7181 Sayılı Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. Maddesi gereği Yıkım derecesinin önem arz etmesi ve yapı sahiplerine ulaşılamaması sebebiyle ilanı müteakip 7(yedi) gün içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılması,kaldırılmaması hâlinde yıkım işlerinin belediyemizce yapılacağı ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceğinin” belediyemiz internet sitesinde 30 (otuz) gün süreyle ilan edilmiştir.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı