UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ- Muratbey Mahallesi
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ- Muratbey Mahallesi

İLAN

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2023 tarih ve 05.592 sayılı kararı ile değişiklikle (trafo alanının yer altında yapılması kaydıyla) onaylanan ve Belediye Başkanlığımızca 16.08.2023-14.09.2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan İlçemiz, Muratbey Mahallesi 195 ada 1 numaralı parselin kuzeyinde bulunan kamuya terkli ve UİP-41051 plan işlem numaralı Torbalı İlçe Merkezi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda "Park Alanı" olarak belirlenen alan içerisindeki "2,5 metre x 5,5 metre" ebatlarında belirlenen "Trafo Alanının" kaldırılarak aynı alanda "4 metre x 8 metre" ebatlarında ve Muratbey Mahallesi 630 ada 1 numaralı parselin kuzeyinde bulunan kamuya terkli ve UİP-41051 plan işlem numaralı Torbalı İlçe Merkezi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda "Park Alanı" olarak belirlenen alan içerisindeki "2,5 metre x 5,5 metre" ebatlarında belirlenen "Trafo Alanının" kaldırılarak aynı alanda "4 metre x 8 metre" ebatlarında olmak üzere toplam 2 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine ilişkin hazırlattırılan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine GDZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında yeniden hazırlanan UİP-351006033 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Torbalı Belediye Meclisinin 20.10.2023 tarih ve 106 sayılı kararı (2. madde) ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2024 tarih ve 04.205 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

UİP-351006033 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 03.05.2024 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

BU İLANA AİT BELGELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı