18. MADDE UYGULAMASI - PANCAR
18. MADDE UYGULAMASI - PANCAR

İLAN

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            İlçemiz, Pancar Mahallesi 578, 581, 582, 583, 584, 1822, 1823, 2737, 2738, 2780, 2805 ve 3007 numaralı parseller ile Pancar Mahallesi 396 ada 1 numaralı parseli kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ve uygulama yönetmeliğine göre hazırlanan 2022/7 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Torbalı Belediye Encümeninin 05.07.2022 tarih ve 678 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.11.2022 tarih ve 01.977 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.11.2022 tarih ve 01.977 sayılı kararı ile onaylanan 2022/7 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 06.12.2022 tarihinde başlamak üzere 1 ay müddetle askıya çıkarılacak olup; ilan müddetinin sonunda tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

İLANIN BELGELERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı