UYGULAMALI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU- TORBALI MAH.
UYGULAMALI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU- TORBALI MAH.

İLAN

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Torbalı Belediye Meclisinin 07.11.2019 tarih ve 120 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2020 tarih ve 05.890 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan UİP-41051 plan işlem numaralı Torbalı İlçe Merkezi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve dayanağı olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 05.90 sayılı kararı ile onaylanan Torbalı İlçe Merkezi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali talebiyle "Beyhan SAYIR" tarafından açılan davaya ilişkin İzmir 2. İdare Mahkemesinin 28.09.2022 tarihli ve E:2021/863, K:2022/1544 sayılı kararı doğrultusunda; İlçemiz, Torbalı Mahallesi 778 ada 8 numaralı parselin “Ayrık Nizam 6 Kat TAKS:0.30 KAKS:1.80” olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-351005825 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Torbalı Belediye Meclisinin 06.01.2023 tarih ve 2 sayılı kararı (3. madde) ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2023 tarih ve 05.594 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

UİP-351005825 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 08.09.2023 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.
İLANA AİT BELGELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı