AYRANCILAR YIKIM İLANI
AYRANCILAR YIKIM İLANI

YIKIM İLANI

     İlçemiz Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi 43. sokak No:11 adresinde, tapunun 148
ada 3 parsel sayılı Maliye Hazinesine ait (Üzerindeki ev Murat DEMİRALAY TC ve Adres
bilgileri bulunamayan) taşınmazı üzerinde; yığma kargir çatısı kısmen çökmüş, kapı - pencere
profilleri sökülmüş virane durumdaki yapı ile ilgili olarak mahallinde Belediyemiz ekiplerince
yapılan inceleme neticesinde; virane durumdaki yapının yıkılacak derecede tehlike arz etmesi,
umumun sağlık selametini ihlal eder durumda olması, şehircilik ve estetik bakımdan
mahsurlu yapı olması nedeniyle İmar Kanunu'nun 39. ve 40. Maddelerine istinaden
Belediyemiz ekiplerince 05.04.2021 tarihinde mühürleme işlemi yapılmıştır.
7181 Sayılı Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un
12. Maddesi gereği Yıkım derecesinin önem arz etmesi ve yapı sahiplerine ulaşılamaması
sebebiyle ilanı müteakip 7(yedi) gün içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan
kaldırılması, kaldırılmaması hâlinde yıkım işlerinin belediyemizce yapılacağı ve masrafı % 20
fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği ilanen duyurulur.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı