ERTUĞRUL YIKIM İLANI
ERTUĞRUL YIKIM İLANI

YIKIM İLANI

İlçemiz Ertuğrul Mahallesi 3068 Sokak no:8/1 adresinde, tapunun 121 ada 2 parsel sayılı Ertan ÜNVER (19211317432 TCKN-Ahmet Oğlu)'in hissedarı bulunduğu ( Mirasçı bilgileri bulunamayan)  taşınmaz üzerinde; 10.60 x 6.00 metre ölçülerinde çatısı kısmen çökmüş, kapı-pencere profilleri olmayan eski virane durumdaki yapı ile ilgili olarak mahallinde Belediyemiz ekiplerince yapılan inceleme neticesinde; virane durumdaki yapının yıkılacak derecede tehlike arz etmesi, umumun sağlık selametini ihlal eder durumda olması, şehircilik ve estetik bakımdan mahsurlu yapı olması nedeniyle İmar Kanunu'nun 39. ve 40. Maddelerine istinaden Belediyemiz ekiplerince 30.09.2021 tarihinde mühürleme işlemi yapılmıştır.
7181 Sayılı Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. Maddesi gereği Yıkım derecesinin önem arz etmesi ve yapı sahiplerine ulaşılamaması  sebebiyle ilanı müteakip 7(yedi) gün içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılması, kaldırılmaması hâlinde yıkım işlerinin belediyemizce yapılacağı ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği ilanen duyurulur.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı