18. MADDE UYGULAMASI - AYRANCILAR MAH.
18. MADDE UYGULAMASI - AYRANCILAR MAH.

İLAN

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1126, 1138, 1139, 1141, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1197, 1217, 1313, 1314, 1429, 1430, 1431, 1432, 1434, 1523, 1530, 2250 numaralı parseller, 434 ada 1 numaralı parsel, 435 ada 1 numaralı parsel, 436 ada 3 numaralı parsel, 438 ada 1 numaralı parsel, 439 ada 1 numaralı parsel, 724 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller, 737 ada 1 numaralı parsel, 738 ada 1 numaralı parsel, 740 ada 1 numaralı parsel ve 777 ada 1 numaralı parseli kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ve uygulama yönetmeliğine göre hazırlanan 2023/6 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Torbalı Belediye Encümeninin 24.10.2023 tarih ve 1277 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 29.02.2024 ve 113 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 29.02.2024 ve 113 sayılı kararı ile onaylanan 2023/6 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 25.03.2024 tarihinde başlamak üzere 1 ay müddetle askıya çıkarılacak olup; ilan müddetinin sonunda tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

İLANA AİT BELGELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı