Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı
YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPI

İlçemiz Pamukyazı Mahallesi 2003/1 Sokak No:10 adresinde, tapunun 91 parsel sayılı  (Üzerindeki ev Osman TUNÇBAN' a ait TC ve tebligat adresleri bulunamayan)taşınmazı üzerinde; 9,00 x 7,20 metre ölçülerinde tuğla karkas ve duvarlarının büyük kısmı çökmüş, kapı-pencere ve çatısı olmayan eski virane durumdaki yapı ile ilgili olarak mahallinde Belediyemiz ekiplerince yapılan inceleme neticesinde; virane durumdaki yapının yıkılacak derecede tehlike arz etmesi, umumun sağlık selametini ihlal eder durumda olması, şehircilik ve estetik bakımdan mahsurlu yapı olması nedeniyle İmar Kanunu'nun 39. ve 40. Maddelerine istinaden Belediyemiz ekiplerince 19.01.2022 tarihinde mühürleme işlemi yapılmıştır.
7181 Sayılı Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. Maddesi gereği Yıkım derecesinin önem arz etmesi ve yapı sahiplerine ulaşılamaması  sebebiyle ilanı müteakip 7(yedi) gün içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılması,kaldırılmaması hâlinde yıkım işlerinin belediyemizce yapılacağı ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği” ilanen duyurulur. 

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı