Zabıta Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
İsa ÜNLÜ
0232 856 66 66 / 430

Belediye sınırları içinde ilçenin düzenini ve ilçe halkının sağlık ve huzurunu, yetkili organların bu amaçla alacağı kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak, bu kapsamda oluşan belediye suçlarını takip etmek ve gerekli kanuni işlemleri yürütmektir. Sayılan görevlerin dışında, başta 5393 ve 5216 sayılı yasalar ile Belediye Zabıta Yönetmeliği olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri gereği görev alanına giren iş ve işlemleri, mevzuata uygun olarak yürütmektir.

hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı