Yazı İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Muazzez BAĞCI
0232 856 66 66 / 380

Kurum dışından gelen yazı ve dilekçeleri ilgili birim veyahut birimlere havale etmek, diğer birimler arasında yazışma koordinasyonunu sağlamak, meclis ve encümen toplantılarını organize etmek, toplantılarda alınan kararları dokümantere ederek dağıtımını gerçekleştirmek, meclis toplantısında ilgili ihtisas komisyonlarına havale edilmesine karar verilen dosyalar için karar yazılarının hazırlanması, Sayılan görevlerin dışında, başta 5393 ve 5216 sayılı yasalar olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri gereği görev alanına giren iş ve işlemleri, mevzuata uygun olarak yürütmektir.

hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı