Yapı Kontrol Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Celil GÜL
0232 856 66 66 / 420

İlçe sınırları içerisinde, inşaat faaliyetleri devam eden veya tamamlanmış yapılara ilişkin, arazinin mülkiyetini, yapının ruhsat ve projesine uygun yapılıp yapılmadığını 3194 sayılı yasa ve ilgili mevzuat kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte koordineli olarak kontrol etmektir. Sayılan görevlerin dışında, başta 5393, 5216 ve 3194 sayılı yasalar olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri gereği görev alanına giren iş ve işlemleri, mevzuata uygun olarak yürütmektir

hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı