Veteriner İşleri Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Kadir GÖZÜTOK
0232 856 66 66 / 580 - 0530 177 27 07

İlçesi sınırları içerisinde hayvan sağlığını koruyarak sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, muayene, tedavi, aşılama, kısırlaştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Başta kuduz olmak üzere insan sağlığını tehdit eden tüm hayvansal ve salgın hastalıklarla mücadele edilmesi, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması için çağdaş yöntemler geliştirilmesi ve uygulanması, çevre zararlıları ile mücadele hizmetleri kapsamında açık-kapalı alanlarda yürüyen haşere, kemirgen ve kene mücadelesinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Sayılan görevlerin dışında, başta 5393, 5199 ve 5216 sayılı yasalar olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri gereği görev alanına giren iş ve işlemleri, mevzuata uygun olarak yürütmektir.

hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı