Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Kemal SEVİNÇLİ
0232 865 14 14 /540

İlçe sınırları içerisinde çevre temizliğinin yapılmasını ve evsel atıkların düzenli olarak toplanarak kent katı atık sıhhi depolama sahasına en seri ve sağlıklı bir şekilde naklini, geri dönüştürülebilen ve ambalaj atıklarının atıkların toplanmasını sağlamaktır. Sayılan görevlerin dışında, başta 5393 ve 5216 sayılı yasalar olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri gereği görev alanına giren iş ve işlemleri, mevzuata uygun olarak yürütmektir.

hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı