Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Orhan SEVİNÇ
0232 856 66 66 /340

Belediye görevlerinin daha verimli ve etkin yapılmasını sağlayacak yaratıcı yenilikçi ve sürdürülebilir politikalar geliştirmek. Bu politikaları ortaya koymak için bilgi / veri toplamak, fizibilite, kaynak ve yatırım planlaması çalışmalarını yönetmek. Stratejik planı hazırlayarak performansını takip etmek. Sayılan görevlerin dışında, başta 5393 ve 5216 sayılı yasalar olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri gereği görev alanına giren iş ve işlemleri, mevzuata uygun olarak yürütmektir.

hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı