Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Çağlar ALBAYRAK
0232 856 66 66 / 450

Cinsiyet eşitliği gözetilerek, hak temelli, bütüncül ve toplumsal katılıma açık bir anlayış ile yaşlılara, engelli bireylere ve yakınlarına, hastalara, kadın ve çocuklara, ihtiyaç sahibi olan diğer kişilere, mevcut durumlarının iyileştirilmesi için gerekli çalışma, eğitim ve yardımı yapmaktır. Sayılan görevlerin dışında, başta 5393 ve 5216 sayılı yasalar olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri gereği görev alanına giren iş ve işlemleri, mevzuata uygun olarak yürütmektir.

hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı