Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Beste ÖZEL
0232 856 66 66 / 550

Belediyemizce gerçekleştirilecek Kültür-Sanat faaliyetlerini ve Sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için yapılacak faaliyetleri organize ederek bu faaliyetleri kentin tüm noktalarında halkın hizmetine sunmaktır. Sayılan görevlerin dışında, başta 5393 ve 5216 sayılı yasalar olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri gereği görev alanına giren iş ve işlemleri, mevzuata uygun olarak yürütmektir.

hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı