Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
Osman BENZER
0232 856 66 66 / 585

Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek ve tanıtmak. Kitap, dergi ve tanıtıcı yayın çalışmaları hazırlamak, hazırlatmak, satmak, satın almak ve dağıtmak. Görev alanı ile örtüşen kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak. Sayılan görevlerin dışında, başta 5393 ve 5216 sayılı yasalar olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri gereği görev alanına giren iş ve işlemleri, mevzuata uygun olarak yürütmektir.

hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı