İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Nuran MEMİŞ
0232 856 66 66 / 390

Hizmet politikası ve stratejilerine uygun olarak insan kaynakları yönetim sistemini oluşturmak, uygulamak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak. Belediyenin hizmet politikasını gerçekleştirme amacı doğrultusunda; gerekli sayıda ve istenen yetenek ve beceri düzeyindeki personeli, doğru zamanlarda, gerek duyulan işler için hazır bulundurma amacı ile insan kaynaklarına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesini takip ve koordine etmek gibi personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek; personelin özlük işlerini yapmak; personel hakkında düzenlenen disiplin, araştırma, ve inceleme dosyalarını muhafaza etmektir. Sayılan görevlerin dışında, Sayılan görevlerin dışında, başta 5393 ve 5216 sayılı yasalar olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri gereği görev alanına giren iş ve işlemleri, mevzuata uygun olarak yürütmektir.

hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı