İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Çiçek GÜLTEKİN ELBİR
0232 856 66 66 / 405

İlçe sınırları içerisinde, onaylı uygulama imar planı kararları doğrultusunda kentsel gelişmenin sağlanması amacı ile yapılaşmaya yönelik gerekli faaliyetleri koordine etmek; takibini sağlamak; mevcut ve yeni yapılacak yapıların ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde oluşmasını sağlamak; konu ile ilgili proje ve uygulamaları denetlemek. Sayılan görevlerin dışında, başta 5393, 5216 ve 3194 sayılı yasalar olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri gereği görev alanına giren iş ve işlemleri, mevzuata uygun olarak yürütmektir.

hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı