Hukuk İşleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Muazzez BAĞCI
0232 856 66 66 / 385

Belediyenin leh ve aleyhinde açılan dava ve icra takiplerinde, Belediyeyi mahkeme ve icra dairelerinde temsil etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini savunmaktır. Belediye içinde bulunan Müdürlüklerin yürütmekte oldukları iş ve işlemlerle sırasında karşılaştıkları hukuksal sorunlar karşısında yazılı ve sözlü görüş bildirmek. Başkanlık Makamınca verilen konularda araştırma ve inceleme yapmaktır. Sayılan görevlerin dışında, başta 5393 ve 5216 sayılı yasalar olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri gereği görev alanına giren iş ve işlemleri, mevzuata uygun olarak yürütmektir.

hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı